Disclaimer

Company Cubes is een handelsnaam van Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. gelden de volgende voorwaarden:

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nooit worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van persoonlijk contact en/of deskundig advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert of dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. Tevens kunnen zaken anders worden weergegeven op uw beeldscherm. Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. worden gewijzigd. Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. kan er niet toe worden verplicht de inhoud of functie van de website te wijzigen.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde 'links', worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Vastgoed Verandering Ontwikkeling behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Vastgoed Verandering Ontwikkeling B.V. wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.